Vattennivå.nu

Nybrodammen

Nuvarande nivå: +230.01 m

Nuvarande temperatur: 19.9 °C

(2024-07-21 17:45)

Fiskeribiologi logo

©2024 Jönköpings Fiskeribiologi AB